Gelderse bedrijven en organisaties pleiten voor versnelling circulaire economie

Meer dan 30 Gelderse bedrijven en organisaties hebben donderdag 28 maart in het provinciehuis in Arnhem een manifest aangeboden aan de lijsttrekkers van de politieke partijen om de circulaire economie in Gelderland in de komende 4 jaar te versnellen. Op initiatief van KIEMT en VNO-NCW Midden hebben diverse regio’s, branches en (maak)bedrijven een gezamenlijke boodschap […]

WATTjemoetweten Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) verbruiken. Vóór die datum moeten zij in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. Informatieplicht Energiebesparing De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. […]

Eerste 3D-geprinte gebouw van Europa laat zich zien

TEUGE – Met het gereedkomen van het Voorlopig Ontwerp en nieuwe artist impressions is de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa, De Vergaderfabriek in Teuge (G), in een belangrijke fase terechtgekomen. ,,In de afgelopen maanden is het gelukt om het conceptontwerp te vertalen naar een constructie die kan worden geprint. Het geprinte beton […]

Wat heeft jouw bedrijf nodig?

Doe mee aan het onderzoek in de Stedendriehoek! Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen elkaar razendsnel op: de economie trekt, werknemers worden kritischer, technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderingen én er is sprake van een dynamische wet- en regelgeving. Het beeld ontstaat dat er een tekort aan personeel is, dat mogelijke bedrijfsgroei in de weg staat. Is […]

Begin februari 2019 start werkzaamheden verbreding A1 Apeldoorn – Azelo

Er is veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo door toenemend (vracht)verkeer. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat tussen 2018 en 2028 dit traject in twee fases. De A1 is een drukke (inter)nationale transportas en vormt een belangrijke verbinding […]

Regiodeal Cleantech Regio: het Rijk wil investeren

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen maximaal 43,9 miljoen euro beschikbaar stellen voor de verdere uitvoering van vijf regiodeals in de provincie. Voorstellen hiervoor zijn naar Provinciale Staten gestuurd, die hierover in februari een besluit nemen. De provincie geeft hiermee het signaal af aan regio’s, Rijk en andere partners dat zij voortvarend aan de slag wil […]

Rode loper uit voor bedrijfsleven Cleantech Regio

Rode loper uit voor bedrijfsleven Cleantech Regio Wat een mooie, ondernemende Cleantech Regio zijn we toch! Dat gevoel blijft je bij na het bezoeken van dé nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijfsleven en de publieke partners in de Cleantech Regio. VNO-NCW Stedendriehoek, Cleantech Regio, Centraal Beheer, kiemt, MKB Deventer, het Apeldoorns Business Collectief, het Cleantech Center, de […]

Klimaatbestendig en aantrekkelijk bedrijventerrein Bergweide 4

Uitdagingen Bergweide 4 Bergweide 4 in Deventer is een bedrijvenpark aan de haven dat veel economische waarde biedt: er is veel bedrijvigheid en werkgelegenheid en weinig leegstand. Maar deze dient wel versterkt te worden om in de toekomst waarde te kunnen blijven bieden. In verschillende vergaderingen met ondernemers op Bergweide 4 werd het Bedrijvenparkmanagement gewezen […]

Ondernemend Cleantech Regio: het eerste voorzittersoverleg is een feit

Woensdag 7 november j.l vond het eerste officiële voorzittersoverleg Ondernemend Cleantech Regio plaats in het gemeentehuis te Brummen. Dit nadat van de zomer was getekend voor een samenwerkingsverband tussen de diverse ondernemersverenigingen, bedrijvenkringen en parkmanagement in de Cleantech Regio Stedendriehoek. Ook Bedrijven Contact Heerde ambieert toetreding tot Ondernemend Cleantech Regio. Ondernemend Cleantech Regio is hét […]

Lancering Ondernemend Cleantech Regio

Unieke samenwerking in de Cleantech Regio: Ondernemend Cleantech Regio Samenwerken is onze prioriteit Op dinsdagmiddag 3 juli hebben de voorzitters van maar liefst elf bedrijvenkringen en ondernemersverenigingen uit de Cleantech Regio (Stedendriehoek) de intentieverklaring ‘Ondernemend Cleantech Regio’ ondertekend tijdens de gezamenlijke zomerborrel bij Paleis Het Loo. “Alleen is een doodlopend spoor. We zullen het samen […]